Pouze s vaší pomocí

Pouze s Vaší pomocí budeme pokračovat s návštěvami malých marodů. Váš dar v jakékoliv výši pomůže dětem překonat pobyt v nemocnici. Darujte jim prosím úsměv ještě dnes!

 

3500

Darujte_cards_11sml


 

15let

Myš

Workshop v Opařanech
Závěr prázdnin strávily Loutky v nemocnici spolu s dětmi v psychiatrické léčebně v Opařanech. Tématem byly letos Ezopovy Bajky a velmi se to osvědčilo. Třináct nadšených dětí nejrůznějšího věku se vrhlo hned od začátku do práce a všichni vydrželi až do premiéry, která dopadlo báječně. Nejprve si každý vybral tu svou bajku (O lišce a čápu, O dvou krabech, O myši polní a myši domáci, O zající a želvě, O měsíci a jeho matce, O myši a lvu) a začali jsme se učit píseň Voskovce a Wericha Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop.
Další den jsme vyráběli loutky a masky (za vydatné podpory úžasných sestřiček). Každý podle svého, někteří si vyráběli spíše kostýmy. Další den už probíhaly zkoušky a vše bylo nakonec završeno premiérou. Přišli se podívat spolupacienti a také personál a potlesk na závěr byl opravdu upřimý.
Byli jsme moc rádi, že jsme mohli dětem rozdat trička, protože to bude dětem připomínat naše společně strávené krásné chvíle nad moudrými bajkami.

Marka

Free Joomla Templates from JoomlaShack