Pouze s vaší pomocí

Pouze s Vaší pomocí budeme pokračovat s návštěvami malých marodů. Váš dar v jakékoliv výši pomůže dětem překonat pobyt v nemocnici. Darujte jim prosím úsměv ještě dnes!

 

3500

Darujte_cards_11sml


 

15let

Myš

Je léto a opravdu teplo. My venku se radujeme, ale ti v nemocnici si zoufají. Nedá se větrat a je na padnutí. Když jsme dnes dorazili do Motola na onkologii šli jsme nejprve k velkým dětem a pustili se do muzicírování v jídelně. Většina pokojíčků se otevřela a děti posluchaly a posílaly svoje přání, jakou písničku chtějí zahrát, ale zůstávaly tom horku v pokoji. Když jsme dorazili k malým dětem,situace byla podobná. Horko všechny vysílilo a tak spali. V herně byly jen dvě děti s maminkami. Vyndali jsme rytmické nástroje a začali zpívat. Netrvalo dlouho a z pokojíčků se vyhrnuli malí člobrdové doprovázeni maminkami a stojany s kapačkami. "Jak vás uslyšel, chtěl za vámi. Já říkám: můžeme poslouchat v leže, ale on: Já chci tam. Já chci zpívat, já chci divadlo." A tak jsme hráli a zpívali a bylo nám spolu i v tom horku dobře.