15let

Myš

Myš

Dětská psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice touto cestou děkuje Vašim umělcům za vystoupení pro naše hospitalizované pacienty.

Poutavé příběhy, perfektní herecké výkony, to vše přináší našim dětem zpestření pobytu a nové tvůrčí obohacení. Děti jsou aktivně zapojeny do hry, stávají se spolutvůrci, uvolňují zábavnou formou svoji fantazii.

Doufáme, že v této velice pro nás přínosné činnosti budete pokračovat. Přejeme mnoho tvůrčích nápadů a úspěchů a těšíme se na další setkání s Vámi.

prim. MuDr. Jana Šplíchalová
Thomayerova nemocnice