15let

Myš

Dětská psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice touto cestou děkuje Vašim umělcům za vystoupení pro naše hospitalizované pacienty.

Poutavé příběhy, perfektní herecké výkony, to vše přináší našim dětem zpestření pobytu a nové tvůrčí obohacení. Děti jsou aktivně zapojeny do hry, stávají se spolutvůrci, uvolňují zábavnou formou svoji fantazii.

Doufáme, že v této velice pro nás přínosné činnosti budete pokračovat. Přejeme mnoho tvůrčích nápadů a úspěchů a těšíme se na další setkání s Vámi.

prim. MuDr. Jana Šplíchalová
Thomayerova nemocnice