15let

Myš

PROSINEC
2.12. FN Motol ambulance Marka a Pavla Rihova
2.12. FN Motol Hanka a Rena a Tonda a Dada
3.12. FN Motol Bilbo a Marka a Jirka a Tereza
3.12. FN Plzen Granka a Krystyna
3.12. FN Brno Janka a Tornado a David a Renata
4.12. FN Motol Matyas a Zdenek
4.12. FN Thomayerova Dada a Radka
4.12. lázně Kynžvart Marka a Granka Nepořádné vánoce
5.12. FN Karlovo nam Sylvie a Maruska
5.12. FN Hradec Kralove Dada a Krystyna
5.12. foniatrie Krystof a Marka Klidne vanoce
5.12. FN Motol Mikulas Marka a Granka a Fumas
6.12. léčebna Louny Pralidi Granka a Renata
7.12. Prodaná nevěsta premiéra divadlo Minor 16h a 18h všichni
9.12. FN Motol ambulance Tonda 9 hod
9.12. FN Motol Hanka a Krystyna a JIrka a Pavla
9.12. hospic Prodana nevesta Granka a Matyas a Tonda a Marka a Maruska
10.12. FN Motol Radka a Jiri a Krystof a Krystyna
10.12. FN Brno Janka  Tornado a Renata
11.12. FN Motol  Matyas
11.12. FN Thomayerka Tonda a Renata
11.12. FN Bulovka Maruska a Jirka
12.12. FN Motol psychiatrie Krystof a Marka Klidné vánoce
12.12. FN Karlovo nam.Krystyna a Terezie
13.12. léčebna Velká Bíteš Obri tajemstvi Krystof a Matyas
13.12. léčebna Cvikov O statecnem tygrikovi Dada a Granka
13.12. léčebna Oparany Marka a Pavla Žábí příběhy vánoční
16.12. FN Motol ambulance Jiri a Dada 9 hod
16.12. FN Motol Hanka a Terezie a Tonda a Krystof
17.12. FN Motol Lenka a Jirka a Renata a Krystyna
17.12. FN Brno Janka a Tornado a David a Granka
18.12. FN Motol Matyas a Jirka
18.12. FN Thomayerova Pavla a Dada
18.12. FN Vinohrady Marka a Fumas
19.12. FN Karlovo nam Tonda a Maruska
19.12. FN Usti Rena a Dada
19.12. FN Olomouc Janka a Granka
23.12. FN Motol Hanka a Tonda a Marka a Pavla
25.12. FN Motol Renata a Pavla
30.12. FN Motol Kacenka a Radka a Hanka a Pavla
31.12. FN Motol Kacenka a Renata
LISTOPAD
1.11. FN Havl Brod Dada a Granka Tygřík
4.11. FN Motol Hanka a Granka a Terezie a Jirka
5.11. FN Motol Jirka a  Tonda a Bilbo a Radana
5.11. FN Brno David a Segy a Tornado a Mina
5.11. FN Plzeň Renata a Dada
6.11. FN Motol Tonda a Radka
6.11. FN Thomayerka Dada a Zdenek
7.11. FN Karlovo nam Krystof a Tonda
7.11. FN Hradec Kralove Fumas a Jirka
7.11. foniatrie Kacenka a Maruška
7.11. léčebna Velka Bites Tygřík Granka a Dada
8.11. léčebna Košumberk Bilbo a Sylvie Maringotka
8.11. léčebna Cvikov Granka a Renata Pralidi
11.11. FN Motol Hanka a Jirka a Fumas a Granka
12.11. FN Motol Bilbo a Renata a Fumas a Tonda
12.11. FN Brno Segy a Tornado a Mina a Granka
12.11. FN Havířov David a Katka
13.11. FN Motol  Matyas a Krystof
13.11. FN Thomayerka Radka a Renata
13.11. FN Bulovka Maruska a Dada
14.11. FN České Budějovice Tonda a Granka
14.11. FN Motol psychiatrie Marka a Pavla
14.11. FN Karlovo nam Jirka a Krystof
15.11. Hospic Dobreho pastyre Pavla a Granka
16.11. Noc divadel Praha Marka a Tonda
16.11. Noc divadel Brno Renata a Pavla
16.11. Noc divadel Ostrava Katka a David
18.11. FN Motol ambulance 9 hod Hanka
19.11. FN Motol 10. patro Malý princ Dáda, Kryštof a Matyáš
18.11. FN Motol Hanka a Lenka a Marka a Terezie
19.11. FN Motol Jirka a Renata a Fumas a  Krystyna
19.11. FN Brno Segy, Tornado a David
20.11. FN Vinohrady Maruska a Matyas
20.11. FN Thomayerka Tonda a Krystof
20.11. FN Motol Radka a Marka
21.11. FN Motol premiera Prodaná nevěsta 10.patro Graka a Tonda a Matyas a Maruska a Marka
21.11. FN Olomouc Segy a Renata
21.11. FN Karlovo nam Krystof a Granka
21.11. FN Usti Fumas a Krystyna
22.11. léčebna Jánské lázně Myši patří do nebe Granka a Radka a Marka
22.11. FN Havl Brod Malý princ Krystof a Mates a Dada
25.11. FN Motol ambulance onkohema 9 hod Granka
25.11. FN Motol Hanka a Kryštof a Granka a Jirka
25.11. léčebna Olivovna 16 h Zvířátka a loupežníci Renata a Krystyna
26.11. FN Motol Granka a Tonda a Renata a Krystyna
26.11. FN Brno Mina a Segy, Tornado a Dada
26.11. FN Ostrava Katka
27.11. Bohnice Matyas a Krystof
27.11. FN Motol Maruska a Krystyna
27.11. FN Thomayerka Renata a Dada
28.11. FN Karlovo nam Sylvie a Marka
28.11. FN Karlovy Vary  a léčebna Mánes Zvířátka a loupežníci Krystyna a Renata
28.11. FN Teplice Granka a Krystof
29.11. Motol LDN Prodaná nevěstaGranka a Maruska a Matyas a Tonda
ŘÍJEN
1.10. FN Motol Krystyna a Jirka a Granka a Mates
1.10. FN Plzen Fumas a Renata
1.10. FN Brno  Tornado a David a Segy a Radka
2.10. FN Motol  Jirka a Tonda
2.10. FN Thomayerka Fumas a Krystyna
3.10. FN Karlovo nam Maruska a Matyas
3.10. FN Hradec Kralove Granka a Dada
3.10. foniatrie Zvířátka a loupežníci Krystyna a Renata
4.10. Louny Mauglí Krystyna a Granka
4.10. Kynžvart Tygr Tonda a Dada
7.10. dopoledne onko ambulance 9 h Krystyna
7.10. FN Motol Hanka a Jirka a Dada a Fumas
8.10. FN Motol Tonda a Krystyna a Kryštof a Maruska
8.10. FN Brno Tornado a David a Dada a Granka
9.10. FN Motol Radka a Krystyna
9.10. FN Thomayerka Dáda a Jirka
9.10. FN Bulovka Maruška a Granka
10.10. FN České Budějovice Krystyna a Fumas
10.10. FN Motol psychiatrie Dárek Marka a Tonda
10.10. FN Karlovo nám Renata a Kryštof
10.10. LDN Motol Dárek Marka a Tonda 15h
11.10. Cvikov Obří tajemství Kryštof a Mates
11.10. Košumberk Pralidi Granka a Rena
14.10. FN Motol 9h ambulance Granka
14.10. FN Motol Hanka a Tonda a Krystyna a Granka
14.10. Hospic Dobrého pastýře Jirka a Fumas 14h
15.10. FN Motol Jirka a Tonda a Fumas a renata
15.10. FN Brno Segy a Tornado a Granka a Radka
15.10. FN Havirov Katka a David
16.10. FN Motol Maruska a Marka
16.10. FN Vinohrady Radka a Krystof
17.10. FN Olomouc Segy a Tonda
17.10. FN Karlovo nám. Jirka a Maruška
17.10. FN Ústí Granka a Fumas
18.10. Velká Bíteš Malý princ Kryštof a Mates
21.10. Olivovna Medvěd Kryštof a Marka
21.10. FN Motol Hanka a Lenka a Fumas a Tonda
22.10. FN Motol Marka a Radka a Kryštof a Lenka
22.10. FN Brno David a Segy a Tornado a Mina
22.10. dopo Motol Mauglí Marka a Radka
23.10. Bohnice Lenka a Marka a Granka Bílá velryba
23.10. FN Motol Pavla a Radka
24.10. FN Karlovo nám. Maruška a Jirka
24.10. FN Teplice Marka a Granka Lenochodi
25.10. Opařany Bílá velryba Marka a Granka a Lenka
28.10. FN Motol Marka a J Fumas a Dada a Jirka
29.10. FN Motol Jirka a Tonda a Marka a Matyas
29.10. FN Brno Radka a Tornado a Segy a David
30.10. FN Thomayerka Jirka a Renata
30.10. FN Motol Granka a Lenka
31.10. FN KV Lenochodi Mánes 15h Marka a Granka
31.10. FN Karlovo nám Maruška a Tonda

ŘÍJEN

1.10. FN Motol Krystyna a Dada a Granka a Mates

1.10. FN Plzen Fumas a Renata

1.10. FN Brno Segy a Tornado a David a Radka

2.10. FN Motol  Jirka a Tonda

2.10. FN Thomayerka Fumas a Krystyna

3.10. FN Karlovo nam Maruska a Fumas

3.10. FN Hradec Kralove Granka a Dada

3.10. foniatrie Zvířátka a loupežníci Krystyna a Renata

4.10. Louny Mauglí Krystyna a Granka

4.10. Kynžvart Tygr Tonda a Dada

 

7.10. dopoledne onko ambulance 9 h Krystyna

7.10. FN Motol Hanka a Jirka a Dada a Fumas

8.10. FN Motol Tonda a Krystyna a Kryštof a Maruska

8.10. FN Brno Segy a Tornado a David a MIna

9.10. FN Motol Radka a Krystyna

9.10. FN Thomayerka Dáda a Jirka

9.10. FN Bulovka Maruška a Granka

10.10. FN České Budějovice Krystyna a Fumas

10.10. FN Motol psychiatrie Dárek Marka a Tonda

10.10. FN Karlovo nám Renata a Kryštof

10.10. LDN Motol Dárek Marka a Tonda 15h

11.10. Cvikov Obří tajemství Kryštof a Mates

11.10. Košumberk Pralidi Granka a Rena

 

14.10. FN Motol 9h ambulance Granka

14.10. FN Motol Hanka a Tonda a Krystyna a Granka

14.10. Hospic Dobrého pastýře Jirka a Fumas 14h

15.10. FN Motol Jirka a Tonda a Fumas a renata

15.10. FN Brno Segy a Tornado a Granka a Radka

15.10. FN Havirov Katka a David

16.10. FN Motol Maruska a Marka

16.10. FN Thomayerka  Radka a Krystof

17.10. FN Olomouc Tornado a Tonda

17.10. FN Karlovo nám. Jirka a Maruška

17.10. FN Ústí Granka a Fumas

18.10. Velká Bíteš Malý princ Dáda a Kryštof a Mates

 

21.10. Olivovna Medvěd Kryštof a Marka

21.10. FN Motol Hanka a Lenka a Fumas a Tonda

22.10. FN Motol Marka a Radka a Kryštof a Lenka

22.10. FN Brno Dada a Segy a Tornado a Mina

22.10. FN Ostrava David a Katka

22.10. dopo Motol Mauglí Marka a Radka

23.10. Bohnice Lenka a Marka a Granka Bílá velryba

23.10. FN Motol Pavla a Radka

24.10. FN Karlovo nám. Maruška a Lenka

24.10. FN Teplice Marka a Granka Lenochodi

25.10. Opařany Bílá velryba Marka a Granka a Lenka

 

28.10. FN Motol Renata a Jirka a Fumas a Dada

29.10. FN Motol Jirka a Tonda a Marka a Matyas

29.10. FN Brno Radka a Tornado a Segy a David

30.10. FN Thomayerka Jirka a Renata

30.10. FN Motol Granka a Lenka

31.10. FN KV Lenochodi Mánes 15h Marka a Granka

31.10. FN Karlovo nám Maruška a Tonda

 

 

ZÁŘÍ

2.9. FN Motol Hanka a Renata a Radka a Granka

3.9. FN Motol Marka a Tonda a Krystyna a Lenka

3.9. FN Plzen Dada a Jirka

3.9. FN Brno David a Mina a Segy a Tornado

4.9. FN Motol Granka a Fumas

4.9. FN Thomayerka Lenka a Jirka

5.9. FN Karlovo nam Kacenka a Maruska

5.9. FN Hradec Kralove Dada a Pavla

6.9. Louny Matyas a Marka Divociny

6.9. Janske Lazne Granka a Renata Pralidi

 

9.9. FN Motol Hanka a Renata a Krystof a Fumas

10.9. FN Motol Radka a Tonda a Jirka a Dada

10.9. FN Brno Marka a Segy a Tornado a Mina

10.9. FN Ostrava David a Katka

11.9. FN Motol Matyas a Krystof

11.9. FN Thomayerka Radka a Krystyna

11.9. FN Bulovka Maruska a Fumas

12.9. FN Ceske Budejovice Tonda a Granka

12.9. FN Motol psychiatrie Marka a Matyas

12.9. FN Karlak Maruska a Dada

12.9. FN Usti  Pavla a Renata

13.9. Cvikov Marka a Granka Dasenka

 

16.9. Motol Hanka a Tonda a Matyas a Renata

16.9. Olivovna Radka a Marka Maugli

17.9. Motol Radka a Tonda a Renata a Krystof

17.9. Brno Jirka a Segy a Tornado a Granka

17.9. Ostrava David a Katka

18.9. Motol Granka a krystyna

18.9. Thomayerka Tonda a Fumas

19.9. Olomouc Segy a Fumas

19.9. Karlak Kacenka a Tonda

19.9. Karlovy Vary Matyas a

20.9. Oparany Medved, ktery nebyl Krystyna a Krystof

 

23.9. FN Motol Hanka a Fumas a Krystyna a granka

24.9. Mysi dopo Motol Granka a Matyas a Radka a Jirka

24.9. FN Motol Tonda a Marka a  Krystyna a Radka

24.9. FN Brno Segy a Tornado a Granka a Fumas

24.9. FN Ostrava David a Katka

25.9. Bohnice Krystyna a Renata Zviratka a Petrovsti

25.9. FN Motol Radka a Jirka

26.9. FN Karlovo nam Kacenka a Maruska

26.9. Teplice Granka a Krystyna Maugli

27.9. FN Havlickuv Brod Radka a Lenka

 

30.9. FN Motol Dada a Hanka a Tonda a Krystyna

 

SRPEN

1.8. FN Karlovo nam Maruška a Dada

2.8. Hospic Dobreho pastýře Kačenka a Pavla

2.8. Louny Marka a Tonda Dárek

 

5.8. FN Motol Hanka a Marka a Tonda a Matyáš

6.8. FN Motol Matyas a Renata a Radka a Maruška

6.8. FN Brno Lenka a David a Segy a Tornado

6.8. FN Plzen Marka a Granka

7.8. FN Motol Marka a Matyáš

7.8. FN Thomayerova Radka a Granka

8.8. FN Hradec Králové Maruška a Marka

 

soustředěni 9.8.-12.8. napisu podrobny rozpis, co budeme kdy delat

tesim se moc!!!

 

12.8. FN Motol Hanka a Marka a Tonda a Kacenka

13.8. FN Motol Radka a Granka a Krystyna a Marka

13.8. FN Brno Mina a Segy a David a Tornado

14.8. FN Motol Pavla a Tonda

14.8. FN Thomayerka Krystyna a Renata

15.8. FN České Budějovice Granka a Renata

15.8. FN Motol psychiatrie Krystyna a Marka Babky

15.8. FN Ústí nad Labem Maruska a Matyas

16.8. Cvikov Granka a Krystof Andersenovy pohádky

 

19.8. FN Motol Hanka a Tonda a Granka a Pavla

19.8. Oparany Marka a Matyas a Dada a Krystof Malý princ

20.8. Oparany Matyas a Marka a Tonda a Dada

21.8. Oparany Granka a Matyas a Tonda

22.8. Oparany Granka a Marka a Matyas

20.8. FN Motol Bilbo a Pavla a Jirka a Granka

20.8. FN Brno Segy a Tornado

20.8. FN Ostrava David a Katka

21.8. FN Thomayerka Marka a Pavla

21.8. FN Vinohrady Dada a Jirka

22.8. FN Olomouc Segy a Tornado

22.8. FN Karlovo nam Dada a Tonda

23.8. Kynžvart Bilbo a Sylva

 

26.8. FN Motol Hanka a Krystyna a Kaca a Dada

26.8. Hospic Dobreho pastyre Marka a Tonda Dárek 14h

26.8. Olivovna Darek Marka a Tonda 16h

27.8. FN Motol Krystyna a Granka a Marka a Tonda

27.8. FN Brno Segy a Tornado

27.8. FN Ostrava David a Katka

28.8. FN Motol Granka a Krystyna

28,8, Bohnice Marka a Radka Mauglí

28.8. FN Thomayerka Renata a Kacenka

29.8. FN Karlovo nam Kaženka a Jirka

29.8. FN Karlovy Vary Marka a Tonda

 

 

ČERVENEC

1.7. FN Motol Pavla a Maruška a Lenka a Segy

1.7. hospic Dobreho pastyre Matyáš a Granka

2.7. FN Motol Pavla a Lenka

2.7. FN Brno Segy a Tornado

2.7. FN Ostrava David a Katka

2.7. FN Plzen Jirka a Granka

3.7. FN Motol Jirka a Maruška

3.7. FN Bulovka Pavla a Matyáš

4.7. FN Hradec Kralove Matyáš a Jirka

4.7. FN Karlovo nam Maruška a Pavla

5.7. léčebna Louny Granka a Krystyna Mauglí

 

8.7. FN Motol Kaca a Tonda a Rena a Maruška

9.7. FN Motol Kačenka a Dada a Matyáš a Rena

9.7. FN Brno Segy a David a Tornado a Mina

9.7.  LDN Motol Maugli Krystyna a Granka 15-16h

10.7. FN Motol Krystyna a Pavla

10.7. FN Thomayerka Granka a Kačenka

11.7. FN Motol psychiatrie Tonda a Krystyna

11.7. FN Karlovo nam Pavla a Dada

12.7. Cvikov Renata a Granka Pralidi

 

15.7. Olivovna Renata a Granka Pralidi

15.7. FN Motol Krystyna a Dada a Pavla a Matyáš

15.7. FN Motol dopo ambulance Matyáš a Tonda

16.7. GN Motol Renata a Krystyna a Tonda a Dada

16.7. FN Ostrava David a Granka

16.7. FN Brno Lenka a Tornado a Mina a Segy

17.7. FN Motol Dada a Krystyna

17.7. FN Vinohrady Maruška a Pavla

18.7. FN Olomouc Segy a Jirka

18.7. FN Karlovo nam Maruška a Renata

19.7. psych. léčebna Opařany Matyáš a Marka Divočiny

19.7. hospic Dobrého pastýře Radka a Jirka

19.7. lázně Kynžvart Granka a Tonda Tygr

 

22.7. FN Motol Marka a Kačenka a Tonda a Radka

23.7. FN Motol Bilbo a Kačenka a Radka a Matyas

23.7. FN Brno Segy a Marka

23.7. FN Ostrava David a Tonda

24.7. FN Motol Radka a Kačenka

24.7. Bohnice Renata a Granka Pralidi

24.7. FN Thomayerka Pavla a Tonda

26.7. FN Havl Brod Bilbo a Silvie

 

29.7. FN Motol Marka a Hanka a Tonda a Jirka

30.7. FN Motol Marka a Pavla a Jirka a Kačenka

30.7. FN Brno Segy a Tornado

31.7. FN Motol Dada a Kačenka

31.7. FN Thomayerova Marka a Rena

 

 

ČERVEN

3.6. FN Motol Hanka a KAcenka a Tonda a Jirka

3.5. FN Vinohrady akce popaleniny Renata a Granka Pralidi 16h

4.6. FN Motol Bilbo a Kacenka a Dada a Marka

4.6. FN Plzen Krystyna a Fumas

4.6. FN Brno Segy a Tornado a Renata a Jirka

4.6. FN Havířov Katka a David

5.6. FN Motol Matyas a Krystof

5.6. FN Bulovka Radka a Granka

5.6. FN Thomayerka Jirka a Rena

6.6. FN Karlovo nam Maruska a Matyas

6.6. foniatrie Marka a krystyna Babky

6.6. FN Hradec Kralove Renata a Dada

7.6. LOuny 14h Krystof a Matyas Žabí příběhy

7.6. Hospic Dobreho pastyre Marka a Tonda Dárek

 

10.6. FN Motol Renata a Hanka a Kacenka a Krystof

11.6. FN Motol Dada a Lenka a Radka a Marka

11.6. FN Brno Segy, Tornado a Rena a Pavla

11.6. FN Ostrava Katka a David

12.6. FN Motol Radka a Matyas

12.6. FN Thomayerka Dada a Lenka

13.6. FN České Budějovice Pavla a Krystyna

13.6. Motol psychiatrie Rena a Fumas Bajky

13.6..FN Karlovo nam Maruska a Matyas

14.6. léčebna Cvikov  10h Marka a Granka Lenochodi

14.6. Velká Bíteš Obří tajemství krystof a Mates 14:30h

 

17.6. FN Motol dopoledne Hanka

17.6. FN Motol Hanka a Kacenka a Pavla a Krystyna

18.6. FN Motol Granka a Kačenka a Pavla a Bilbo

18.6. FN Brno David a Tornado, Mina a Tonda

18.6. Vráž onkohema 10h Krystyna a Krystof Medvěd

19.6. FN Motol Pavla a Tonda

19.6. FN Thomayerka Radka a Jirka

19.6. FN Vinohrady Dada a Maruska

19.6. Lodenice letní tábor pediatrie 16-18 Granka a Krystof Pohádky

20.6. FN Teplice Krystyna a Granka Maugli

20.6. FN Olomouc Segy a Jirka

20.6. FN Karlovo nam Maruska a Fumas

21.6. léčebna Opařany Bilbo a Sylva

 

24.6. FN Motol Hanka a Kacenka a Dada a Tonda

25.6. FN Motol Jirka a Fumas a Granka a Kacenka

25.6. FN Brno Segy, Tornado, Mina a Pavla

25.6. FN Ostrava Katka a David

26.6. FN Motol Dada a Maruska

26.6. Bohnice Tonda a Krystof Žabáci

26.6. FN Thomayerka Granka a Krystyna

27.6. FN Karlovo nam Pavla a Maruska

27.6. FN Plzen psychiatrie Krystyna a Fumas

27.6. FN Karlovy Vary Granka a Tonda Tygřík

 

 

KVĚTEN

1.5. FN Motol Marka a Matyas

1.5. FN Thomayerka Krystof a Dada

2.5. FN Karlovo nam Marka a Maruska

2.5. foniatrie Krystyna a Granka Mauglí

2.5. FN Hradec Kralove Renata a Tonda

3.5. Louny Fumas a Krystyna

3.5. Velka Bites Marka a Granka a Dada a Radka Myši patří do nebe

4.5. Ostrov u Macochy Pralidi Granka a Renata

 

6.5. FN Motol Hanka a Kacenka a Radka a Lenka

6.5. Hospic Dobreho pastyre Marka a Krystof Zlata tyba

7.5. FN Motol Marka a Fumas a Krystyna a Lenka

7.5. FN Brno Janka a Tornado a Mina a Jirka

7.5. FN Plzen Renata a Dada

7.5. FN Ostrava David a Katka

8.5. FN Motol Matyas a Maruska

8.5. FN Bulovka Marka a  Jirka

9.5. FN České Budějovice Jirka a Granka

9.5. FN Motol psychiatrie Fumas a Krystof

9.5. FN Karlovo nam Pavla a Maruska

9.5. FN Ústí Renata a Tonda

10.5. FN Cvikov Maly princ Krystof a Matyas a Dada

 

13.5. FN Motol  Hanka a Kacenka a Granka a Jirka

13.5. transplantace Motol dopo v 9 hod Granka a Marka

13.5. Olivona Marka a Radka Maugli

14.5. FN Motol Bilbo a Pavla a Dada a Granka

14.5. FN Brno Segy a Tornado a Tonda a Renata

14.5. FN Ostrava David a Katka

15.5. FN Motol Krystof a Renata

15.5. FN Thomayerka  Granka a Dada

15.5. FN Vinohrady Radka a Maruska

16.5. FN Teplice Granka a Dada

16.5. FN Olomouc Marka a Tornado

16.5. FN Karlovo nam Pavla a Renata

 

20.5. FN Motol Hanka a Kacnka a Radka a Fumas

21.5. FN Motol 10. Patro Obri tajemstvi Krysto a Matyas

21.5. FN Motol Bilbo a Tonda a Matyas a

21.5. FN Brno Mina a Segy a Tornado a David

21.5. FN Ostrava Marka a Katka

22.5. Bohnice  Radka a Krystyna

22.5. FN Motol Dada a Jirka

23.5. FN Karlovo nam Sylva a Maruska

24.5. Oparany Bilbo a Sylva

24.5. FN Havlíčkův Brod Radka a Lenka?

25.5. transplantace Zbiroh Jirka a Krystof a Krystyna

25.5. Svejcaruv nadacni fond Matyas a Tonda Žabáci

 

27.5. FN Motol Hanka a Kacenka a Fumas a Krystof

28.5.FN  Motol Pavla a Tonda a Granka a Krystyna

28.5. FN Brno Marka a Segy a Tornado a Jirka

28.5. FN Ostrava David a Katka

29.5. FN Motol Krystof a Granka

29.5. FN Thomayerka Radka a Jirka

30.5. FN Karlovy Vary Krystyna a Renata

30.5. FN Karlovo nam Marka a Maruska

 

 

DUBEN

1.4. FN Motol Hanka a Kacenka a Jirka a Renata

2.4. FN Motol Krystyna a Radka a  a Fumas a Tonda

2.4. FN Brno Mina a Segy a Tornado a David

2.4. MODRY DEN soiukroma klinika LOGO Brno Granka a Dada Tygřík

2.4. FN Plzen Renata a Jirka

3.4. FN Motol Krystyna a Pavla

3.4. FN Thomayerka Granka a Jirka

4.4. FN Karlovo nam.Maruska a Krystof

4.4. FN Hradec Kralove Tonda a Granka

5.4. foniatrie Maruska a Krystyna

5.4. Hospic Dobreho pastyre Dada a Franta

5.4. léčebna Louny Matyas a Krystof Obr Dobr

5.4. léčebna Olivovna Pralidi Renata a Granka

 

8.4. FN Motol Hanka a Kacenka a Matyas a Renata

9.4. FN Motol Radana a Fumas a Jirka a Krystyna

9.4. FN Brno Mina a Segy a Tornado a David

10.4. FN Motol Krystof a Lenka

10.4. FN Thomayerka Fumas a Radka

10.4. FN Bulovka Maruska a Fumas

11.4. FN České Budejovice Tonda a Renata

11.4. FN Motol psychiatrie Granka a Krystyna Maugli

11.4. FN Karlovo nam Maruska a Dada

12.4. Velka Bites Bilbo a Sylva Maringotka

12.4. Cvikov Pralidi Granka a Renata 10h

 

15.4. FN Motol dopoledne transplantace Hanka a Lenka 9h

15.4. FN Motol Hanka a Kacenka a Lenka a Jirka

16.4. FN Motol Bilbo a Fumas a Radka a Renata

16.4. FN Brno Segy, Tornado a David a Dada

16.4. FN Havirov David a Katka

17.4. FN Motol Krystof a Granka

17.4. FN Thomayerka Renata a Krystyna

17.4. FN Vinohrady Maruska a Tonda

18.4. FN Usti nad Labem Fumas a Dada

18.4. FN Teplice Granka a Renata Pralidi

18.4. FN Karlovo nam.Matyas a Maruska

18.4. Olomouc Tornado a Jirka

 

22.4. FN Motol Hanka a Kacenka a Tonda

23.4. FN Motol Bilbo a Fumas a Dada a Renata

23.4. FN Brno Segy a Tornado a David a Radka

23.4. FN Ostrava David a Katka

24.4. Bohnice Krystof a Matyas Obři tajemství

24.4. FN Motol Maruska a Krystyna

25.4. FN Karlovo nam Maruska a Jirka

25.4. FN Strakonice Granka a Dada

25.4. FN Karlovy Vary  renata a Fumas

26.4. léčebna Oparany Maly princ Dada a Kryštof a Matyas 13:30

 

29.4. Motol Hanka a Kacenka a Dada a Radka

30.4. Motol Renata a Jirka a Tonda a Fumas

30.4. Brno Lenka a Segy a Tornado a David

 

 

BŘEZEN

1.3. léčebna LOUny Marka a Krystyna Babky

 

4.3. FN Motol Hanka a Kacenka a Marka a Granka

4.3. hospic Dobreho pastyre Fumas a Tonda

5.3. FN  Motol Marka, Lenka, Radka, Jirka

5.3. FN Brno Segy, Tornado, Mina a David

5.3. FN Plzen Renata a Fumas dopo psychiatrie odpo ostatni

6.3. FN Motol Matyas a Tonda a Jirka a Fumas

6.3. FN Thomayerova Radka a Granka

7.3. Olivovna  Radka a Granka Budulinek a Karkulka

7.3. FN Karlovo nam Maruska a Renata

7.3. FN Hradec Kralove Tonda a Jirka

8.3. léčebna Cvikov Bilbo a Sylva

8.3. léčebna Velka Bites Mysi patri do nebe Marka a Granka a Radka

 

11.3. FN Motol Hanka a Kacenka a Tonda a Maruska

12.3. FN Motol Renata a Matyas a Granka a Jirka

12.3. FN Brno Tonda a Segy a Tornado a Mina

12.3. FN Ostrava David a Katka

13.3. FN Motol Krystyna a Jirka

13.3. FN Thomayerka Maruska a Matyas

13.3. FN Bulovka Radka a Fumas

14.3. FN Motol Krystof a Krystyna

14.3. FN Česke Budejovice granka a dada

14.3. FN Karlovo nam Maruska a Tonda

14.3. FN Usti Renata a Jirka

 

18.3. FN Motol Hanka a Kacenka a Marka a Krystof

18.3. dopoledne Motol hematologie Marka a Krystof

19.3. FN Motol Bilbo a Marka a Granka a Lenka

19.3. FN dopo 10.patro Bila velryba Lenka a Marka a Granka

19.3. FN Brno Segy a Tornado a Mina a David

20.3. FN Thomayerka Krystof a Dada

20.3. FN Vinohrady Radka a Krystyna

21.3. FN Teplice Krystyna a Fumas

21.3. FN karlovo nam Maruska a Renata

21.3. FN Olomouc Segy a Jirka

22.3. léčebna Opařany Krystyna a Granka Maugli

 

25.3. FN Motol Hanka a Kačenka a Krystof a Dada

26.3. FN Motol Bilbo a Radka a Fumas a Rena

26.3. FN Brno Dada a Jirka a Segy a Tornado

26.3. FN Ostrava David a Katka

27.3. psychiatrie Bohnice Marka a Radka Maugli

27.3. FN Motol Pavla a Mates

28.3. FN Karlovy Vary Marka a Tonda

28.3. FN Karlovo nam Kryštof a Jirka

 

 

ÚNOR

1.2. psychiatrie Louny Granka a Dáda O statečném tygříkovi

4.2. FN Motol Hanka a Kačenka a Lenka a Tonda

4.2. Hoospic Dobreho pastýře Kryštof a Granka (Cisařovy nové šaty a pisničky)

5.2. FN Motol Fumas a Krystýna a Matyáš a Pavla

5.2. FN Plzeň Jirka a Renata

5.2. FN Brno Segy a Tornado a Granka a Mina

5.2. FN Havířov Katka a David

6.2. FN Motol Radka a Dada

6.2. FN Thomayerka Jirka a Krystýna

7.2. FN Karlovo nám Pavla a Granka

7.2. foniatrie Maruška a Dada Smolíček

7.2. FN Hradec Králove Renata a Krystyna

8.2. Cvikov Granka a Matyáš Karkulka a Budulinek

9.2. KC Kaštan Malý princ Dáda a Kryštof a Matyáš

 

11.2. FN Motol Hanka a Kačenka a Fumas a Dáda

12.2. FN Motol Kryštof a Jirka a Renata a Tonda

12.2. FN Ostrava David a Katka

12.2. FN Brno Segy a Tornado a Mina a Granka

13.2. FN Motol Matyáš a Granka

13.2. FN Thomayerka Radka a Kryštof

14.2. FN Bulovka Tonda a Jirka

14.2. psychiatrie Motol Dáda a Granka Tygřík

14.2. FN Karlovo nám Maruška a Matyas

14.2. FN Ústi Marka a Fumas

 

18.2. FN Motol Hanka a Kačenka a Lenka a Marka

19.2. FN Motol Lenka a Bilbo a Tonda a Krystýna

19.2. FN Brno Segy a Tornado a Jirka a Fumas

19.2. FN Ostrava Marka a Katka

19.2. FN Plzen psychiatrie Granka a Renata Amina

20.2. FN Thomayerka Tonda a Granka

20.2. FN Vinohrady Radka a Maruška

21.2. Olivovna Tonda a Matyáš Žabí příběhy

21.2. FN Teplice Marka a Granka Bleděmodrý Petr

21.2. FN Karlovo nám. Lenka a Dáda

21.2. FN Olomouc Jirka a Segy

22.2. Opařany Myši patři do nebe Marka a Granka a Radka a Dada

 

25.2. FN Motol Lenka a Hanka a Kačenka a Dada

26.2. FN Motol Bilbo a Renata a Matyáš a Kryštof

26.2. FN Brno MIna a Tornado a Segy a Marka

26.2. FN Ostrava Katka a David

27.2. FN Bohnice Marka a Radka Mauglí

27.2. FN Motol Lenka a Kryštof

28.2. FN Karlovy Vary Marka a Krystyna Babky

LEDEN 2019
1.1, FN FN Motol Pavla a Rena
2.1. FN Motol Pavla a Matyas
7.1. FN Motol Hanka a Radka a Kaca a Jirka
8.1. FN Motol Tonda a Fumas a Dada a Krystof
8.1, FN Plzen Jirka a Granka
8.1. FN Brno Segy a Tornado a Mina a Renata
9.1. FN Motol Matyas a Krystyna
9.1. FN Thomayerka Marka a Radka /Snahulak
10.1. FN Hradec Kralove Marka a Tonda
10.1. foniatrie Maruska a Dada Smolicek
14.1. FN Motol Hanka a Kaca a Lenka a Renata
14.1. Olivovna Maly princ Krystof a Matyas a Dada 16 hod
15.1. FN Motol Pavla a Jirka a Tonda a Marka
15.1. FN Brno Rena a Segy a Tornado a Granka
15.1. FN Ostrava Katka a David
16.1. FN Motol Matyáš a Radka
16.1. Bulovka Fumas a Maruska
16.1. FN Thomayerova Dada a Marka
17.1. FN Motol psychiatrie Bila velryba Marka a Lenka
17.1. FN Ceske Budejovice Krystyna a Pavla
18.1. Hospic Dobreho pastýře Čerčany Marka a Radka
19.1. léčebna Jánské Lázně Marka a Granka
21.1. FN Motol Hanka a Kaca a Lenka a Radka
22.1. FN Plzen psychiatrie Marka a Fumas
22.1. FN Motol Bilbo a Tonda a Krystyna a Krystof
22.1. FN Brno Segy a Tornado a Lenka a Mina
23.1. FN Thomayerka Jirka a Krystof
23.1. FN Vinohrady Maruska a Marka
23.1. FN Motol Granka a Tonda
24.1. FN Teplice Granka a Jirka
24.1. FN Karlovo nam Maruska a Dada
24.1. FN Olomouc Tornado a Marka
25.1. Oparany Bilbo a Sylva
25.1. Kynzvart Marka a Granka Cirkus Kus kus
28.1. FN Motol Hanka a kacenka a a Jirka a Dada
29.1. FN Motol Bilbo a Tonda a Fumas a Matyas
29.1. FN Brno Segy a Tornado a Mina a Granka
29.1. FN Ostrava David a Katka
30.1. Bohnice Granka a Krystyna Maugli
30.1. FN Thomayerova nemocnice Matyas a Pavla
30.1.FN Motol Jirka a Dada
31.1. FN Karlovy Vary Granka a Sylva
Joomla Template by JoomlaShack.com