Pouze s vaší pomocí

Pouze s Vaší pomocí budeme pokračovat s návštěvami malých marodů. Váš dar v jakékoliv výši pomůže dětem překonat pobyt v nemocnici. Darujte jim prosím úsměv ještě dnes!

 

3500

Darujte_cards_11sml


 

15let

Myš

QRplatba

Pro platbu na sbírkový účet

37 37 37 67 / 5500

Pokud chcete na konci roku dostat potvrzení o daru uveďte jako zprávu pro příjemce jméno, příjmení a adresu.

QR kód naskenujte prostřednictvím bankovní aplikace ve vašem telefonu. Děkujeme :)

Myš.

MyšMyš

 

Návrh bez názvu 13

O prázdninách to bude rok, co Miroslava neopustila areál motolské nemocnice. Jedenáctiletá dívka s neuvěřitelným odhodláním a silou zde svádí boj s akutní myeloidní leukémií.

Právě má za sebou transplantaci kostní dřeně, podstoupila chemoterapii a trpělivě rehabilituje. Dříve byl její svět plný hudby, tance a uměleckého vyjádření. Navštěvovala choreografickou baletní školu, hudební školu, kde se učila hrát na klavír a studovala zpěv, a dokonce i filmovou školu.

Mirka je šťastná, když může třeba s Loutkami v nemocnici zapomenout na všechna svá trápení a odloučení od rodičů. Protože ve městě, odkud pochází, se bojuje a některá místa, která ráda navštěvovala, již bohužel neexistují.

Vše, co se umění týká, je Mirce blízké. Vždy, když přijdeme do motolského pobytového zařízení pro dětské pacienty a jejich rodiny zahrát nějaké písničky a pohádku, je mezi prvními dětmi, které nás vítají. A protože se s Mirkou vídáme pravidelně již tak dlouhou dobu, dobře se známe.

Když jsme z auta začali vykládat bedny s dekorací a pytle s loutkami a kostýmy, nebylo pro nás překvapením, že nás hned přišla přivítat, a že jsme společně měli možnost prožít i tuto výjimečnou sobotu. V Domě Ronalda McDonalda jsme totiž tentokrát organizovali mimořádnou událost ‒ světovou premiéru inscenace Plešatá princezna. Loutky v nemocnici ji připravili pro onkologicky nemocné děti a jejich rodiny.

Mirka nám pomáhala s přípravou a když se začali scházet ostatní, seděla již v první řadě uprostřed, aby měla nejlepší místo. Během představení s námi zpívala a očka jí zářila jako dvě sluníčka. Představení o princezně, která se musela vzdát svých krásných vlasů, ji opravdu zasáhlo. Když jsme skončili, dlouho spolu s ostatními tleskala a pak hned běžela, aby si všechny loutky mohla spolu s Kryštofem a Bětkou prohlédnout zblízka.

Loutky v nemocnici Velikonoce pro www

Po představení měli všichni slavnostní náladu a celému tvůrčímu týmu gratulovali děti, jejich rodiče i další vzácní hosté premiéry. „S babičkou jsme tu velmi šťastné. Všechno se nám tu moc líbí. Moc vám děkujeme za vaši péči a podporu. Každý den, kdy za námi přijdou Loutky v nemocnici, je pro nás výjimečný. Jednou bych ráda také hrála divadlo a třeba dělala to co vy. Až to u nás půjde.“ svěřila se nám po představení Mirka „Stalo se to kdysi v jednom království, v království dalekém a širokém se to stalo. V neslýchaných dobách, kdy dědečkové dědečků vašich dědečků byli dětmi, tak dávno, že hvězdy ještě nedržely na nebi a padaly k zemi, se v jednom království narodilo dítě.

Malá dcera jako pumprlátko, škatule, či smrček. Krásná byla jako vlašský oříšek v peřince, jako alobal na dně táboráku. A řvala vám, jako když ji na nože berou!“ Tak začíná hudební loutková pohádka Plešatá princezna autorské trojice Matyáš Míka (scénář), Markéta Labusová (hudba) a Iva Ščerbáková (scénografie). Projekt vznikl v koprodukci Národního divadla v Praze a spolku Loutky v nemocnici za finanční podpory Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze v rámci projektu Musica non grata, který se od roku 2020 věnuje oživování odkazu skladatelů a skladatelek pronásledovaných nacistickým režimem. K nim patřila i Lena Stein-Schneider, jejíž pohádka Goldhärchen (Zlatovláska) inspirovala vznik Plešaté princezny.

Nechali jsme se inspirovat prostořekostí původní Zlatovlásky a vytvořili obraz drzé princezničky, která zpočátku častuje své okolí hanlivými přezdívkami, aniž by si uvědomila, nakolik tím může zranit. Odplata přichází v momentě, kdy urazí Královnu Můru, jež vyřkne krutou kletbu: Zlatovláska má přijít o to, co bude mít nejvíc ráda. A tak když se zamiluje do sympatického prince Drozdibrada, promění ho v náhlém návalu zlosti svými slovy v drozda, kterého Královna Můra uvězní na svém zámku.

Princezna se vydává na dobrodružnou záchrannou cestu, na které se učí empatii, trpělivosti a úctě k druhým, a aby vysvobodila svého prince, musí se na konci vzdát svých krásných zlatých vlasů a stane se z ní plešatá princezna.

Loutky v nemocnici plešatá zpěvačka

Pohádka učí děti i dospělé, že v životě je nejen nutné vážit slova, ale že láska a život s těmi, které máme rádi, předčí všechny materiální hodnoty – přesah, jenž zahýbal city všech přítomných v publiku. V představení se blýskli naši loutkoherci Alžběta Nováková a Kryštof Míka, kteří nejenže s přehledem zvládli vykouzlit celou plejádu roztodivných postav, ale i komunikaci a interakci s publikem. Když na závěr potlesku zaznělo upřímné „Byl to nejlepší výkon na světě!“, bylo to to největší ocenění pro všechny aktéry i tvůrce.

Loutky v nemocnici plešatá zpěvačka 1

„Je skvělé, že pro dětské onkologické pacienty příběh nabízí možnost identifikovat se s malou hrdinkou, která v rámci pohádky přichází o své vlasy. Vidí, že láska a vůle jsou nejdůležitější a že někdy aby byl člověk šťastný, musí i něco obětovat. Vidí, že princ nepřestane mít princeznu rád, když se na chvíli promění její vzhled. Pomáhá dětem vyrovnávat se s pocity, které s průběhem léčby u onkologických pacientů přichází. Děkujeme Loutkám v nemocnici, že při své práci stále přináší nové impulsy, které mohou pomoci na cestě k uzdravení.“ Hodnotí přínos inscenace přednostka dětské onkologické kliniky paní doktorka doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.

„Naše malé bojovníky a jejich sourozence jsme opět viděli, jak se smějí a jak alespoň na chvilku zapomínají na to, kde a proč jsou. Děkujeme Loutkám v nemocnici za to, že do našeho domova nosíte pravidelně radost a pohodu.“ Přišla s gratulací po premiéře Ivana Švingrová Pešatová, výkonná ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

„Na Klinice dětské hematologie a onkologie bylo diagnostikováno v roce 2023 celkem 250 dětí s onkologickým onemocněním, nejčastěji se jednalo o nádory mozku, leukémie a lymfomy. Transplantace kostní dřeně byla provedena u 33 dětí z celé ČR,“ uvádí přednostka Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol, doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.

„Léčili jsme rekordní počet dětí s akutními leukémiemi včetně 7 pacientů, kteří podstoupili léčbu geneticky modifikovanými T-lymfocyty (CART). Zapojili jsme se také do nových výzkumných projektů a grantů, které jsou cestou, jak zpřístupnit našim pacientům nejnovější poznatky a léčebné postupy,“ dodává.

„Naše klinika zvládla nárůst počtu pacientů, včetně těch zahraničních (především z Ukrajiny),“ říká prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno a LF MU.

Za poslední rok úspěšně prošlo onkologickou léčbou v Čechách celkem 427 dětí. S mnoha z nich se Loutky v nemocnici vídaly pravidelně, často je známe jménem.

Někteří z našich dárců měli možnost Plešatou princeznu zhlédnout spolu s uzdravenými pacienty na veřejné premiéře v Divadle Minor 4. června. „Moc vám všem děkuji, bylo to krásné. Přeji hercům z Loutek a Plešaté princezně, aby společně přinášeli dětem radost a úlevu co nejdéle a co nejčastěji. Kvůli takovým příběhům má smysl vaši práci dlouhodobě podporovat,“ svěřila se nám Alžběta Dobrovolná, naše dlouhodobá dárkyně, která se za námi do divadla Minor vypravila.

 

 
 plesataprincezna obr
plakt motol A3 bez oezek 1