Pouze s vaší pomocí

Pouze s Vaší pomocí budeme pokračovat s návštěvami malých marodů. Váš dar v jakékoliv výši pomůže dětem překonat pobyt v nemocnici. Darujte jim prosím úsměv ještě dnes!

 

3500

Darujte_cards_11sml


 

15let

Myš

QRplatba

Pro platbu na sbírkový účet

37 37 37 67 / 5500

Pokud chcete na konci roku dostat potvrzení o daru uveďte jako zprávu pro příjemce jméno, příjmení a adresu.

QR kód naskenujte prostřednictvím bankovní aplikace ve vašem telefonu. Děkujeme :)

Myš.

MyšMyš

 

Naše první představení poté co se nám opět otevřeli brány nemocnic proběhlo v Dětské psychiatrické nemocnici v Lounech.

Bezprostředně po představení v atriu zdejší nemocnice jsme vyzpovídali paní doktorku, která o zdejší pacienty pečuje…

MUDr. Alice Madurová

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

 

image002Jak jste prožívali zde v nemocnici s vašimi pacienty výjimečnou situaci v období přísných opatření spojených s pandemií koronaviru?

V březnu i v dubnu zde byl pobyt náročný především pro děti. Podle vládního nařízení jsme měli oddělení zcela izolované. Až donedávna měly děti omezeny návštěvy, takže i přes své potíže byly v kontaktu s rodiči jen po telefonu. Chyběl i kontakt s okolím, byli jsme omezeni pouze na areál nemocnice.

Naštěstí se nám aktuální virové onemocnění vyhnulo. Po celou dobu karanténních opatření jsme i přes veškerá omezení normálně fungovali.

Jak vypadá běžný režim na vašem oddělení? Měnil se nějak vzhledem k aktuální situaci?

Děti zde mají pravidelnou režimovou terapii. Ráno vstávají v sedm hodin, o víkendu pak o půl osmé. Následuje rozcvička, ranní hygiena, snídaně. Poté mají děti ranní hlášení se staniční sestrou, které vede určený pacient terapeutické komunity, poté vizita s lékařem. Děti mají vlastní samosprávu a za pomocí zdravotních sester si vybírající zástupce do jednotlivých funkcí. Během dopoledne probíhají psychologická vyšetření, vyšetření u odborných lékařů, logopedie, předškolní příprava s malými dětmi, školní přípravy s dětmi, kteří již ukončily školní docházku a navštěvují SŠ nebo SOU, ergoterapie-pracovní rehabilitační terapie pod vedením ergoterapeutky.

Po obědě následuje polední klid, kdy děti odpočívají na svých pokojích, mají volnou zábavu, hrají si. Odpolední program je dle denního plánu a počasí-vycházky, pohybové a sportovní hry, návštěva knihovny, sportovní haly a právě konajících se lounských akcí, kluby výtvarné, vaření, dílny, loutky v nemocnici, zdravotní klauni, keramika apod..

Jaká je struktura vašich pacientů? A s jakými diagnózami jsou v této době nejčastěji děti hospitalizovány?

Celková kapacita je 50 lůžek rozdělených na chlapecké a dívčí oddělení.

Spektrum psychických poruch se kterým se setkáváme je široké- ať už se jedná o poruchy aktivity a pozornosti, poruchy chování, poruchy nálady, neurotické a tikové poruchy, poruchy autistického spektra, psychozy, problémy spojené s experimenty a abusem návykových látek, děti týrané, sex. zneužívané, disharmonický vývoj osobnosti a mnoho dalších.

V současné době u chlapců převažují těžší a komorbidní formy ADHD, u dívek úzkostně depresivní symptomatika a hospitalizace po sebevražedných pokusech.

Mění se nějak poměr diagnóz u dětských pacientů?

V posledních letech je zvlášť u dívek možné pozorovat velký nárůst hospitalizací s problémy se sebepoškozováním. Jedná se o destruktivní chování vůči sobě samému.

Mezi nejčastější formy patří řezání se žiletkou, údery končetinami, pálení cigaretou a v neposlední řadě předávkování léky. Sebepoškozování se nejčastěji objevuje mezi dvanáctým a patnáctým rokem, ale výjimkou bohužel není ani sebepoškozování v daleko mladším věku.

Co děti či mladé lidi k takovému chování vede?

Důvody, které vedou k sebepoškozování jsou různé. Může se jednat o problémy v rodině (rozvod rodičů, hádky, násilí úmrtí člena rodiny), neshody s kamarády, šikana, experimentování s vlastním tělem, nápodoba, závažná duševní porucha atd.

Jedním z motivů může být zmírnění negativních emocí. Nejčastěji úzkosti, vzteku, pocitu viny či jiné nepříjemné duševní stavy. Pro velkou část pacientů je důležitým momentem při sebepoškozování vzniklá bolest, která přehluší bolest psychickou. Fyzická bolest je něco, co člověk může vlastní vůlí ovládnout, je to něco hmatatelného.

Může se také jednat o snahu o navázání kontaktu, způsob komunikace.

Další příčinou může být traumatická událost (sex. zneužití, týrání apod.). A také může jít o způsob navázání kontaktu se sebou samým, ujištěním se, že ,,něco cítím a tak žiju“

Jsou duševní nemocni brány v dnešní společnosti stejně jako ostatní zdravotní problémy?

Duševní choroby jsou stále opředeny mýty a předsudky a vnímány jako společenské tabu. Je důležité si uvědomit, že může onemocnět kdokoliv z nás. V dnešní době jsou naštěstí duševní choroby velmi dobře léčitelné. Pro některé je, ale představa přiznání duševní nemoci natolik děsivá, že své komplikace, anebo potíže svých dětí tají, zlehčují anebo odbornou pomoc vyhledají daleko později, než by měli.

A co dětská psychika v době epidemie?

Toto období je určitě náročné pro všechny. Děti pak často čelí velkému stresu, úzkostem a strachu doma i v nemocnici. Je to jak kvůli sociální izolaci, tak i epidemii, v rodinách vše umocňuje zvýšený příval informací z médií a vědomí, že se situace do konce školního roku pro mnohé nezmění. Naopak spoustu dětí i rodičů referovala určitá zlepšení psychických obtíží, jak se zmírnila školní zátěž. O koronaviru a nemoci COVID-19 by přitom měli rodiče s dětmi mluvit úměrně jejich věku, ale otevřeně, aby děti nezůstaly samy se svými obavami. Pokud si děti či rodiny nevědí rady, mohou využít různé linky psychologické pomoci anebo navštívit odborníky. Naštěstí se již pravidla uvolňují, a tak se i tlak na dětskou psychiku mírní.

Jak zapadají Loutky v nemocnici do procesu léčby?

Loutky nám v práci moc pomáhají. Jsme rádi, že k nám již opět můžete zavítat. Zatím jsem se setkala pouze s pozitivními ohlasy na vaší práci. Pojí nás v první řadě zájem o děti. A to co máme společného je právě snaha dětem pomoci a vrátit jim dobrou náladu. Každý na to jdeme svým způsobem, ale cíl máme společný.

Pro děti jsou představení také příjemným zpestřením, přínosem pozitivní energie. Máte skvělou schopnost děti zabavit. Dokážete vykouzlit dobrou náladu nejen dětem, ale i zdravotníkům. My i děti jsme za vaše návštěvy vděční.

 

Děkuji za rozhovor