Pouze s vaší pomocí

Pouze s Vaší pomocí budeme pokračovat s návštěvami malých marodů. Váš dar v jakékoliv výši pomůže dětem překonat pobyt v nemocnici. Darujte jim prosím úsměv ještě dnes!

 

3500

Darujte_cards_11sml


 

15let

Myš

QRplatba

Pro platbu na sbírkový účet

37 37 37 67 / 5500

Pokud chcete na konci roku dostat potvrzení o daru uveďte jako zprávu pro příjemce jméno, příjmení a adresu.

QR kód naskenujte prostřednictvím bankovní aplikace ve vašem telefonu. Děkujeme :)

Myš.

MyšMyš

 

"Na pacienty se snažíme dívat nejprve jako na děti, které mají své potřeby,

až potom jako na pacienty"

Rozhovor s přednostou Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3 LF UK, MUDr. Robertem Zajíčkem, Ph.D.

MuDr Robert_Zajíček

 

Dobrý den pane přednosto,

proč jste si vybral popáleninovou medicínu? Jak dlouho se jí věnujete?

Kvůli její komplexnosti. Není jen otázkou zahojení kožního krytu. Na celkovém osudu pacienta se podílí celá řada relativně složitých věcí, které společně vedou k  dosažení našeho cíle. Tím je návrat pacienta zpátky do společnosti. U dětí, aby byly spokojené, aby si hrály, aby chodily do školy, nebyly stigmatizovány. Je důležité je podpořit v jejich budoucím životě. Je to takový holistický přístup, kombinace různých oborů medicíny. Už za profesorky Königové se zde na klinice šlo touto cestou a my ji v posledních 20 letech rozvíjíme dál.

Jak se vyvíjí obor a přístup k pacientům?

Po všech stránkách! Intenzivní peče, chirurgická péče, rekonstrukce a rehabilitace … Výrazně se zlepšila mortalita, přežívají nám i starší pacienti. A především od roku 2003 nám tu na Vinohradech nezemřel jediný dětský pacient! Posouvají se hranice toho, co lze přežít. Zachránili jsme i dětského pacienta s 90% popálenin třetího stupně. Každý se ale hojí jinak. Chlapec o kterém jsem hovořil dnes již normálně chodí do školy, jezdí s námi na letní tábory a my ho máme moc rádi …

Další otázkou jsou trvalé následky…

Ano také zaznamenáváme velký vývoj. Snažíme se na tuto otázku koncentrovat a tak se posouvá zásadně i kvalita následné péče. Pohyblivost, léčba jizev… Celkově se vyvíjí péče jak v oblasti kosmetické, funkční i psychologické.

Jaká je nejčastější příčina hospitalizace na vaší klinice? A co období Vánoc?

Opaření. Batolata se opaří horkou vodou, často když je rodiče neuhlídají. O Vánocích, když jsou lidé více doma a mají více času, dělají často věci, které nejsou úplně standardní. Víc vaří, pečou, rozdělávají krby, používají svíčky, prskavky, pyrotechniku… vlna úrazů pak v tomto období pravidelně narůstá. Rizikový je ale i začátek topné sezóny, čarodějnice anebo prázdniny.

Jak bojujete u dětských pacientů s bolestí, která tyto úrazy provází?

To je úplně klíčová otázka. Pacienti by neměli mít žádné bolesti. Úraz samotný je ale extrémně bolestivý, zvlášť pro dětské pacienty. Popáleniny vyžadují dost náročnou léčbu bolesti. Část používaných léků pak má bohužel stále vedlejší účinky a jsou návykové.

Kromě bolesti jste zmiňoval i psychickou stránku pacientů

Nedílnou součástí týmu je vždy i psycholog, který pracuje s pacienty a s jejich blízkými. Psychická pohoda je klíčová pro pacientovo uzdravení. My víme, že když pacient není v pohodě, hůř se hojí. Stejně jako když zranění těžce nese rodina. Když je maminka úzkostná, pláče a stres přenáší nadítě , i malý pacient má problémy a hojení probíhá hůř. Psychika hraje obrovskou roli. Pacienti dostávají psychologickou podporu nejen v prvním období po úrazu, ale po celou dobu kdy s nimi pracujeme, tedy i během následné péče.

Pomáhají Vám Loutky v nemocnici ve vaší práci?

My se na pacienty snažíme dívat nejprve jako na děti, které mají své potřeby a až potom jako na pacienty a právě v tom je klíčová pomoc Loutek. Je třeba zmínit ,že zde u nás zranění neleží dny. Jsou to několikatýdenní i několikaměsíční pobyty. Pokud je pacient v relativní psychické pohodě, tělo má čas se hojit. A děti během tohoto pobytu potřebují další stimuly, potřebují možnost odreagovat se. Loutky nám pomáhají vytvářet co nejoptimálnější prostředí pro pacienty, ale i jejich rodiče, kteří také potřebují rozptýlení.

Vždycky když jste na oddělení tak z toho mám radost, jak hrajete představení, zpíváte, hrajete na kytaru je to show a děti se baví. Podporujeme tento trend otevírání nemocničního prostředí.

Obdobné organizace jsem viděl i v zahraničních nemocnicích v rozvinutých zemích. Domnívám se, že podpora takovýchto organizací je známka vyspělosti společnosti, která se i tímto způsobem snaží pomáhat dětem po úrazu dál a tak navazovat na naší práci. Mám radost jak jsme se, jako společnost, dostali za posledních 30 let daleko ...

Jaké jsou nové trendy v terapii?

V některých nemocnicích, například ve Spojených státech, ale i u nás, se pracuje například s počítačovámi hrami na modulu X- BOX Kinect . Děti to baví, když při pohybu používají různé snímače. Umím si představit ale i využití Loutek v terapii, například při rehabilitaci … děti se nejvíc zapojí, pokud vše probíhá formou hry. Některým ale může být loutka daleko bližší než technika. Myslím si, že nabízí daleko osobnější kontakt.

Panu přednostovi Zajíčkovi v tu chvíli zazvonil telefon. Vrtulník právě přilétá s dalším popáleným pacientem…

Rozhovor tedy končíme a přejeme hodně šťastných dětí i dospělých pacientů, kteří se plně vrátí do běžného života. A přejeme klidné Vánoce.

 

Naše předvánoční návštěva na vinohradských popáleninách 

 

 

 

Joomla Tutorial