15let

Myš

QRplatba

Pro platbu na sbírkový účet

37 37 37 67 / 5500

Pokud chcete na konci roku dostat potvrzení o daru uveďte jako zprávu pro příjemce jméno, příjmení a adresu.

QR kód naskenujte prostřednictvím bankovní aplikace ve vašem telefonu. Děkujeme :)

Myš.

MyšMyš

 

Staňte se partery projektu!

Svým finanančním pořispěvkem můžete podpořit buď provoz celého občanského sdružení nebo konkrétní projekty Loutek v nemocnici.

Podpořte naši práci v konkrétním zdravotním zařízení a nebo na všech odděleních se stejnou specializací (například dětská onkologie).

Vtáhneme vás do hry! Pomáhejme společně

Spojte například prodej svých výrobků či služeb, nebo svou marketingovou kampaň s podporou našeho projektu!

Loutky v nemocnici mohou přijet i k Vám!

Pozvěte si představení souboru Loutek k v nemocnici na vaši akci! Podpoříte tím náš projekt a ještě získáte atraktivní program pro děti vašich zaměstnanců...

Přijedeme a odehrajeme naše divadelní představení. Naši návštěvu je možné spojit i s prezentací projektu pro dospělé, případně i dalšími aktivitami doplňujícími program akce a zároveň přispějí na podporu projektu (Bláznivá tombola o ceny jejíž výtěžek půjde ve prospěch projektu a další aktivity)

Spojte aktivity vašich zaměstnanců s námi!

Nabídněte svým zaměstnancům možnost podpory našeho projektu!

Nabídněte vašim zaměstnancům možnost aktivní účasti na realizaci našeho projektu!


Co získáte za podporu naší medicíny?

Prezentaci - spojení  se zajímavým projektem. (stanete se součástí komunikační kampaně Loutek v nemocnici)

Možnost využívání spojení s projektem ve vaší firemní komunikaci.

Pozvánky na veřejné akce projektu

Pozvánky na slavnostní akce projektu

Pravidelné informace o činnosti sdružení vč Výroční zprávy

Dobrý pocit , že jste pomohli projektu, jehož služby mohou potřebovat i vaše děti nebo vnoučata …

 

Máte-li nějaký dotaz ohledně možností spolupráce, nebo jestli jste se již rozhodli, spojitaktivity společenské odpovědnosti vaší firmy s projektem Loutky v nemocnici, neváhejte kontaktovat Jakuba Matějku: jakub.matejka(@)loutkyvnemocnici.cz, 603 864 595

Joomla Tutorial