15let

Myš

Pouze s vaší pomocí

Pouze s Vaší pomocí budeme pokračovat s návštěvami malých marodů. Váš dar v jakékoliv výši pomůže dětem překonat pobyt v nemocnici. Darujte jim prosím úsměv ještě dnes!

 

3500

Darujte_cards_11sml


 

Myš

lum37w

V letošním roce se k nemocem, které jsou s námi dlouhodobě přidal i COVID-19. Všichni vnímáme nezbytnost opatření zaměřených na zamezení dynamického šíření tohoto viru a ochranu těch nejohroženějších.

Jsme rádi za důvěru zdravotních ústavů, díky které můžeme navštěvovat i pacienty, kterým je jinak kontakt s okolím vzhledem ke karanténním opatřením odepřen. Na jaře jsme však více než 50 dní do nemocnic bohužel nesměli ani my. O to víc nás těší, že nyní v některých nemocnicích stále pomáháme.

V tuto chvíli (listopad 2020) stále navštěvujeme největší fakultní nemocnice v Čechách i na Moravě, kde naši péči potřebuje spousta hospitalizovaných dětí. Přítomnost Loutek v nemocnici je o to důležitější, že část personálu pomáhá na akutních odděleních věnujících se současné pandemii a režim návštěv je v nemocnicích z pochopitelných důvodů nyní opravdu přísný.

Je pro nás důležité chovat se odpovědně, abychom dostatečně ochránili jak pacienty tak i náš tým. Malí pacienti v nemocnicích často v těchto dobách bývají přijímání bez rodinných příslušníků. Na oddělení kam míří kvůli svým chronickým či akutním potížím, či kvůli zranění, jsou převáženi až po absolvování nepříjemného testu na obávaný virus s negativním výsledkem. Na některých oděleních pro COVID pozitivní dětské pacienty vyčleňují samostatné pokoje. Bohužel jsou i oddělení, která bylo nezbytné dočasně uzavřít, aby kapacita byla k dispozici pro aktuální potřeby pacientů s nemocí COVID-19.

Jak se chováme, abychom mohli ochránit pacienty i sebe?

Jsme v intenzivním kontaktu s odpovědnými zástupci vedení zdravotnických zařízení i jednotlivých oddělení a pečlivě s nimi koordinujeme naši činnost a konkrétní opatření, která mohou k ochraně pacientů přispět.

Dohlížíme na zdravotní stav členů souboru Loutek v nemocnici a při sebemenším náznaku jakéhokoli onemocnění zajistíme změnu v týmu pro konkrétní návštěvu. V případě jakékoli pochybnosti členy týmu testujeme na přítomnost COVID-19, nebo doporučíme důslednou karanténu.

Používáme ochranné pomůcky, jako jsou pláště, roušky, respirátory, štíty, přezůvky či návleky. Od října 2020 používáme již výhradně Nano respirátory FFP2 a poskytujeme je svým členům v dostatečném množství, aby mohli kvalitně chránit pacienty, ale i sebe a to i v době kdy nejsou v nemocnici.

Desinfikujeme loutky i nástroje po návštěvě každého oddělení, a samozřejmě si průběžně desinfikujeme ruce.

Po příchodu do nemocnice se převlékáme.

Odpovědně se chováme i mimo nemocnice, v exponovaných obdobích udržujeme sociální odstupy a omezujeme "rizikové" chování.

I díky důslednému uplatňování těchto opatření můžeme rozdávat radost často i v době, kdy zůstávají nemocniční oddělení či léčebny dlouhodobě nemocných pro veřejnost uzavřené.

Těšíme se, že se nastalá situace brzy změní k lepšímu a my budeme moci opět zavítat všude tam, kde na nás marodi netrpělivě čekají. 121617852_10157541737520887_1596199138033426848_o

Tonda_ruce_brno

Nutná desinfekce  a ochranné pomůcky při vstupu na pokoj s přísným režimem ...

Tonda_ruce_brno_kocka

Někdy stačí štít, někdy je ale potřeba rouška či respirátor. Aktuálně používáme ochranu z nanomateriálů, která umožňuje vysokou ochranu pacientů i našeho týmu.83164505_10157201997875887_7468503285096251392_o

Jenom díky pomoci dárců můžeme naši medicínu ve zdravotnických zařízeních rozdávat pravidelně i v této době. Vaše podpora je pro nemocné děti velmi důležitá! Přispějte prosím právě teď!

Darujte_online_Wide_700Darujte_online_Wide_Pay

Joomla Extensions